BAŞVUR

MEB (ULUSAL) PROGRAMI

Koç Okulu’nun Lise bölümü Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını uygular ve 4 yıllık bir programdır. 9. sınıftan itibaren öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlar. Bu hazırlık, 11 ve 12. sınıflarda yoğunlaşır. 11. sınıftan itibaren Fen ve Matematik dersleri ağırlıklı olarak Türkçe işlenir.
MEB programıyla ilgili detaylı bilgilere, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden ulaşabilir, ders ve müfredat içeriklerini inceleyebilirsiniz: http://meb.gov.tr

IB PROGRAMI

Koç Okulu Lise bölümü öğrencilerine ulusal diplomanın yanı sıra uluslararası bakalorya diploması alma fırsatı da sunar.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) iki yıllık bir eğitim programıdır. 10. sınıfa gelen öğrencilere detaylı olarak tanıttığımız IB programı, 11. sınıfta başlar. Dünyanın en iyi üniversiteleri nezdinde bir itibara sahip bu program dünya çapında 156 ülkede, 3,352 okulda uygulanmaktadır. Programı 1996 yılından beri öğrencilere sunan Koç Okulu, Türkiye’de IB Diploma Programı uygulayan ilk okuldur.

IBDP, Matematik, Fen, Dil, Sosyal Bilimler gibi farklı disiplinlerin dengeli olarak derinlemesine işlenmesinin yanı sıra bu programa özgü unsurları da içerir. Bu unsurlar arasında Bilgi Kuramı, Araştırma Tezi ve CAS (Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) yer alır. Program ana dilde eğitim ve kültür çalışmalarını kapsar ve öğrencilere uluslararası düşünme becerisini kazandırmayı hedefler. IB Programı, öğrencileri hem üniversite yaşamına hem de hayata hazırlamayı amaç edinir.

Öğrenci, programın fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik yönünün yanı sıra okul öğretmenleri ve doğrudan IBO tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirmeler yoluyla bir birey olarak yetişir.

IB Programını seçen öğrenciler, İleri ve Temel olmak üzere iki farklı seviyede sunulan seçenek içerisinden altı ders seçerler. Bu dersler arasında yabancı dil, sosyal ve doğa bilimleri, matematik ve sanat dersleri yer alır. IB Öğrenci Profiline göre, iyi öğrencilerin on ideal niteliği arasında sorgulayıcı, düşünen, iletişim ve öz eleştiri becerisine sahip, risk alabilen, bilgili, ilkeli, açık fikirli, duyarlı, ve dengeli olmak vardır. Bu nitelikler, öğrencilere ilham veren ve onlara motivasyon sağlayan özelliklerdir.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra öğrenciler eğitimlerini, bilgi ve deneyimlerini aşağıdaki üç bileşenle zenginleştirirler:

 • Araştırma becerileri ile bağımsız öğrenmeyi geliştiren “Bitirme Tezi” çalışması.
 • Öğrencileri dil, mantık, duygu ve algıları yoluyla derinlemesine düşünerek eleştirel incelemelerde bulunmaya teşvik eden “Bilgi Kuramı” dersi,
 • Öğrencilere öğrendiklerini sınıf ortamı dışında uygulama fırsatı sunan Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti uygulamaları.

Koç Okulu’nun IB programı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN PROFİLİ

Toplam öğretmen sayısı: 323
Yabancı öğretmen sayısı: 68
Lise toplam yabancı öğretmen sayısı: 40
(İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Yeni Zelanda, Romanya, Venezüzela, Güney Afrika, İspanya, Kolombiya, Meksika, Yunanistan, Almanya, Filipinler, İrlanda, Pakistan)

Sayılarla Koç Okulu: 2018 – 2019 İstatistikleri

  Toplam öğrenci sayısı: 2199
  İlkokul öğrenci sayısı: 496
  Ortaokul öğrenci sayısı: 691
  Lise öğrenci sayısı: 1012

  2018-2019 eğitim yılı için liseye Türkiye genelinden 0,02 – 1,49 yüzdelik dilim aralığında 79 öğrenci ve transfer sınavı ile 9. sınıfa 8 öğrenci alındı. Koç Okulu – Ortaokul’dan mezun olan 156 öğrenci liseye devam ediyor.