BAŞVUR

VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ

LİSE HAZIRLIK SINIFI KAYIT KILAVUZU 2018-2019

  1. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

Kayıt yapılabilmesi için velîler öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı ve MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını  gösterir sonuç belgesini ibraz edeceklerdir.

Ön kayıtlar, elektronik ortamda http://randevu.koc.k12.tr  adresinden yapılacaktır. Ön kayıt tarih ve saatleri Kayıt takviminde ilan edilmişitr.

Kesin kayıtlar öğrenci velisi tarafından lise binamızda, Kayıt Takviminde ilan edilen tarih ve saatlerde yapılır.

Kesin kayıttan vazgeçilmesi durumunda ödenen ücret kesinti yapmaksızın iade edilecektir.

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemindeyse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmî okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)

  1. ÖN KAYIT DÖNEMİ

27 Haziran 2018 Çarşamba günü  1. Ön Kayıt Taban Puanı   http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacaktır.

27 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr  adresinden online olarak   1. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Aynı belge kesin kayıt için geldiklerinde de getirilmelidir. Başvurular 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17:00’de sona erecektir.

1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 20:00’de 1. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

Asil listede yer alan ve burs almaya hak kazananlara  e-posta veya telefon ile bilgi verilecektir. Burs almaya hak kazananların 2 Temmuz 2018 saat 10.00’a kadar kayıt yaptırıp, yaptırmayacaklarına dair yazılı bilgiyi okulumuz öğrenci işlerine ulaştırmaları gerekmektedir. Yazılı olarak dönmeyen adayın burslu olarak kayıt yaptırmayacağı anlaşılacaktır. Bu durumda burs için bekleyen ve asil listede yer alan sıradaki adaya burs bilgisi verilecektir.

Burs hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayacak öğrenci velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek hemen haber verme konusunda hassas davranacakları düşünülmektedir.

2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00-17.00 arası Lise Öğrenci İşlerinde asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 17:30 da web sitemizde açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

3 Temmuz 2018  Salı Günü saat 09.00’da okulumuzda Yedek  Liste  kayıtları için  isim  okunacaktır. Saat 09:00 ‘da salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 08:30’da giriş yapmanız beklenmektedir. Saat 09:00 itibarı ile AD salonunda bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 1. Ön Kayıt döneminde oluşan ve 2 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

Gün içinde  açılan kontenjanlar için sırada olan ve saat 09:00 tutanağında adı bulunan yedek liste adayları sıra ile kesin kayıt hakkı kazanır. Bu durum saat 17:00’ye kadar devam eder.

  1. ÖN KAYIT DÖNEMİ

3 Temmuz 2018 Salı günü  saat 20:00’de açık kontenjan olması durumunda 2. Ön Kayıt Taban Puanı  http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacaktır.

3–4 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr  adresinden online olarak   2. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi  gerekmektedir.  Aynı  belge  kesin  kayıt için  geldiklerinde  de  getirilmelidir.  Başvurular 4 Temmuz 2018 saat 17:00’de sona erecektir.

4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 20:00’de 2. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 09:00-15.00 arası asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 15:30 ‘te varsa açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

5 Temmuz 2018 saat 15.30’da okulumuzda Yedek Liste kayıtları için isim okunacaktır.  Saat 15:30 ‘da  salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 14:45’de giriş yapmanız beklenmektedir. Saat  15:30 itibarı ile  salonunda  bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 2. Ön Kayıt döneminde oluşan ve  4 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

  1. ÖN KAYIT DÖNEMİ

5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 20:00’de açık kontenjan olması durumunda 3. Ön Kayıt Taban Puanı  http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacaktır.

5–6 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr adresinden online olarak   3. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi  gerekmektedir.  Aynı  belge  kesin  kayıt için  geldiklerinde  de  getirilmelidir.  Başvurular 6 Temmuz 2018 saat 12:00’de sona erecektir.

6 Temmuz 2018 Cuma günü saat 12:30’da 3. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

6 Temmuz 2018 Cuma günü saat 13:00-15.00 arası Lise Öğrenci İşlerinde asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 15:30 ‘te öğrenci işleri tarafından açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

6 Temmuz 2018 saat 15.30’da okulumuzda Yedek Liste kayıtları için isim okunacaktır. Saat 15:30 ‘da  salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 14:45’de giriş yapmanız beklenmektedir. Saat  15:30 itibarı ile  salonunda  bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 3. Ön Kayıt döneminde oluşan ve  6 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

  1. SERBEST KAYIT DÖNEMİ

4.ÖN KAYIT DÖNEMİ

6 Temmuz 2018 Cuma günü saat 20:00’de açık kontenjan olması durumunda 4. Ön Kayıt Taban Puanı  http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacak ve online başvuru alınmaya başlanacaktır.

6–9 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr adresinden online olarak   4. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi  gerekmektedir.  Aynı  belge  kesin  kayıt için  geldiklerinde  de  getirilmelidir.  Başvurular  9 Temmuz 2018 saat 12:00’de sona erecektir.

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 12:30’da 4. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 13:00-15.00 arası Lise Öğrenci İşlerinde asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 15:30 ‘te öğrenci işleri tarafından açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

9 Temmuz 2018 saat 15.30’da okulumuzda Yedek Liste kayıtları için isim okunacaktır. Saat 15:30 ‘da  salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 14:45’de giriş yapmanız beklenmektedir. Saat  15:30 itibarı ile  salonunda  bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 4. Ön Kayıt döneminde oluşan ve  9 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

5.ÖN KAYIT DÖNEMİ

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 20:00’de açık kontenjan olması durumunda 5. Ön Kayıt Taban Puanı  http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacak ve online başvuru alınmaya başlanacaktır.

9–10 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr adresinden online olarak   5. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi  gerekmektedir.  Aynı  belge  kesin  kayıt için  geldiklerinde  de  getirilmelidir.  Başvurular  10 Temmuz 2018 saat 12:00’de sona erecektir.

10 Temmuz 2018 Salı günü saat 12:30’da 5. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

10 Temmuz 2018 Salı günü saat 13:00-15.00 arası Lise Öğrenci İşlerinde asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 15:30 ‘te öğrenci işleri tarafından açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

10 Temmuz 2018 saat 15.30’da okulumuzda Yedek Liste kayıtları için isim okunacaktır. Saat 15:30 ‘da  salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 14:45’de giriş yapmanız beklenmektedir. Saat  15:30 itibarı ile  salonunda  bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 5. Ön Kayıt döneminde oluşan ve  10 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

6.ÖN KAYIT DÖNEMİ

10 Temmuz 2018 Salı günü saat 20:00’de açık kontenjan olması durumunda 6. Ön Kayıt Taban Puanı  http://lgs.koc.k12.tr  adresinde duyurulacak ve online başvuru alınmaya başlanacaktır.

10–11 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://randevu.koc.k12.tr adresinden online olarak   6. Ön Kayıt başvuruları yapılacaktır. MEB ‘ten aldıkları Merkezi Sınav Puanını gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi  gerekmektedir.  Aynı  belge  kesin  kayıt için  geldiklerinde  de  getirilmelidir.  Başvurular  11 Temmuz 2018 saat 12:00’de sona erecektir.

11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 12:30’da  6.Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr  adresinde ilan edilecektir.

11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 13:00-15.00 arası Lise Öğrenci İşlerinde asil liste kesin kayıtları yapılacaktır. Aynı gün saat 15:30 ‘te öğrenci işleri tarafından açık kontenjan sayısı ilan edilecektir.

11 Temmuz 2018 saat 15.30’da okulumuzda Yedek Liste kayıtları için isim okunacaktır. Saat 15:30 ‘da  salonda bulunmanız için okulmuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç saat 14:45’de giriş yapmanız beklenmektedir. Saat  15:30 itibarı ile  salonunda  bulunmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 6. Ön Kayıt döneminde oluşan ve  11 Temmuz’da ilan edilen yedek listede adı bulunan öğrencilerin adları puan sırasına göre okunacak  ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı doğacaktır. Aynı gün içinde  kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt için size sıra gelmesine rağmen kayıt hakkınızdan vazgeçiyor iseniz bu durumu öğrenci işlerine hemen bildirmeniz beklenmektedir.

GÜNCEL KAYIT DURUMU

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

TABAN PUAN
0 K
0 E